Okultyści i pogaństwo w Libanie

بعد تحقيق “الباطنيـون والوثنيـون فـي لبنـان: هـذه هـي معتقداتنـا” الذي نشر في جريدة السفير البيروتية، 31 آذار 2010،  وكانت له أصداء عالميّة خصوصاً مع اهتمام وثنيي اوروبا وأميركا بمسالة وجود وثنيين وباطنيين في هذه المنطقة من العالم، خصوصاً مع  قيام الصديق والمدوّن طوني صغبيني بترجمة التحقيق إلى اللغة الانكليزية. اليوم، يُنشر التحقيق على موقع بولندي يهتم بالشؤون العربية (تجدوه هنا)، بعد أن قامت الناشطة والصديقة أنكا زاكرزيوسكا “Anka Zakrzewska” بترجمته إلى اللغة البولندية.

Hani Naim (tłum. Anna Zakrzewska)
poniedziałek, 14/06/2010
Poganie nie zniknęli. Są pomiędzy nami, żyjąc w ukryciu, zgodnie ze swoimi osobistymi wierzeniami, pomimo ponad dwóch tysięcy lat prześladowań.
Każdej wiosny okultyści i poganie celebrują odnawiające się życie. Nie jest przypadkiem, że czynią to w okresie pomiędzy dniem matki [w Libanie przypada on 21 marca] – dawczyni życia, a pierwszym kwietnia, który według dawnych wierzeń był dniem Nowego Roku – zamieniony przez nowoczesną cywilizację w Prima Aprilis. Do dziś dnia niektóre dawne ludy Bliskiego Wschodu , jak Kurdowie czy Persowie, obchodzą Newrooz jako nowy rok pomiędzy 21 marca a 1 kwietnia.
W Libanie, pomimo braku oficjalnego uznania dla osób nie będących wyznawcami którejś z trzech głównych religii (chrześcijaństwa, islamu, judaizmu), niektórzy młodzi ludzie wybierają alternatywne ścieżki duchowe,  odbiegające od tych zakorzenionych w tradycji. Przechodzą na wierzenia ezoteryczne i pogańskie – sami, nie nawracani przez nikogo.
Kim są?
Pochodzą z różnych środowisk, większość z nich po raz pierwszy zetknęła się z wiadomościami o ezoteryce i pogaństwie we wczesnym etapie kształtowania متابعة القراءة “Okultyści i pogaństwo w Libanie”

Occultists and Pagans in Lebanon: These are our beliefs

They took different spiritual paths and found balance, peace and “flowing love everywhere”

by Hani Naim

Translated by Tony Saghbiny (Ninar)

“Pagans didn’t fade away. They are here among us, living by their personal beliefs in the shadows despite more than two thousand years of persecution.

With every spring, occultists and pagans celebrate the renewal of life. And it’s not a coincidence that this celebration is simultaneous with mother’s day, the giver of life itself. It’s no coincidence that The First of April is also New Year’s in ancient beliefs, turned by modern civilization into a fool’s day. Till this day, several ancient people in middle east like kurds and Persians, still celebrate Newrooz Day as New year’s between 21 March and April 1st.
Here in Lebanon, despite the lack of official legal recognition of anyone who’s not affiliated with the three main religions (Christianity, Islam, Judaism), young people have chosen alternative spiritual paths different from the dominant currents that are rooted in the general education. They converted to the esoteric and pagan beliefs, on their own, without being preached about it by anyone.


Who are they?

Coming from different backgrounds, most of them first encountered esoteric and pagan teachings during the early formation phase of their personalities. They found it by themselves as a personal quest and studied it on their own.

Curiosity lead the young Marie-Helene, as early as seven years old, to discover these thoughts, “we didn’t have internet or media like we do today, that’s why I skipped a lot”. She Adds: “Then at the age of 18 I started going to libraries and spending hours reading all kinds of books: new age philosophies, mind and meditation. And I spent a lot of time

متابعة القراءة “Occultists and Pagans in Lebanon: These are our beliefs”